Numery alarmowe: 112 - numer alarmowy | 986 - Straż Miejska | 991 - Pogotowie Energetyczne | 992 - Pogotowie Gazowe | 993 - Pogotowie Ciepłownicze | 994 - Pogotowie Wodociągowe | 997 - Policja | 998 - Straż Pożarna | 999 - Pogotowie Ratunkowe | Znajdziesz nas na Facebook'u!

Członkowie OSP

ZARZĄD OSP ŻYRAKóW

 1. Prezes - Moskal Krzysztof
 2. V-ce prezes - Sak Marcin
 3. V-ce prezes - Naczelnik - Kalita Tomasz
 4. Zastępca naczelnika - Szczędor Marcin
 5. Sekretarz - Szczędor Stanisław
 6. Skarbnik - Mierzwa Bartłomiej
 7. Gospodarz - Dziurgot Dawid
 8. Członek Zarządu - Mucha Kamil

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Przewodniczący - Wójcik Marek
 2. Z-ca przewodniczącego - Duma Tomasz
 3. Sekretarz - Szymona Łukasz

DRUHOWIE

 1. Bała Jan
 2. Ciemiorek Dariusz
 3. Ciemiorek Krzysztof
 4. Drozd Gabriela
 5. Drozd Zbigniew
 6. Dul Damian
 7. Dul Mateusz
 8. Duma Tomasz
 9. Dziurgot Artur
 10. Dziurgot Barbara
 11. Dziurgot Dawid
 12. Dziurgot Mateusz
 13. Dziurgot Przemysław
 14. ks. Józef Jasiurkowski
 15. Kalita Tomasz
 16. Kobylarz Klaudia
 17. Kramarz Bartłomiej
 18. Kramarz Paweł
 19. Książek Sebastian
 20. Lada Grzegorz
 21. Maciołek Jarosław
 22. Mądro Dawid
 23. Mierzwa Bartłomiej
 24. Moskal Jan
 25. Moskal Kazimierz
 26. Moskal Krzysztof
 27. Moskal Paulina
 28. Moskal Piotr
 29. Moskal Robert
 30. Mucha Kamil
 31. Orkisz Damian
 32. Sak Adam
 33. Sak Filip
 34. Sak Łukasz
 35. Sak Marcin
 36. Sak Tomasz
 37. Setera Tomasz
 38. Skowron Bartłomiej
 39. Szacik Władysław
 40. Szczędor Marcin
 41. Szczędor Stanisław
 42. Szukała Waldemar
 43. Szymona Łukasz
 44. Wąsik Tomasz
 45. Wojtynkiewicz Adam
 46. Wójcik Dawid
 47. Wójcik Marek
 48. Wójcik Mateusz

JOT II

 1. Ciemiorek Dariusz
 2. Drozd Gabriela
 3. Dul Damian
 4. Dziurgot Dawid
 5. Dziurgot Mateusz
 6. Dziurgot Przemysław
 7. Kalita Tomasz
 8. Kramarz Bartłomiej
 9. Kramarz Paweł
 10. Maciołek Jarosław
 11. Mądro Dawid
 12. Mierzwa Bartłomiej
 13. Moskal Jan
 14. Moskal Krzysztof
 15. Moskal Piotr
 16. Mucha Kamil
 17. Orkisz Damian
 18. Sak Filip
 19. Sak Łukasz
 20. Sak Marcin
 21. Setera Tomasz
 22. Skowron Bartłomiej
 23. Szczędor Marcin
 24. Szczędor Stanisław
 25. Szukała Waldemar
 26. Wąsik Tomasz
 27. Wójcik Marek

CZŁONKOWIE HONOROWI

 1. Moskal Kazimierz
 2. Bała Jan
 3. ks. Józef Jasiurkowski
 4. Sak Adam
 5. Szacik Władysław

Inicjatorzy i założyciele OSP Żyraków
- zmarli

 1. Wójcik Stanisław
 2. Sikora Władysław
 3. Sak Jan – starszy
 4. Kalita Józef
 5. Bieniasz Wojciech
 6. Polniaszek Stanisław
 7. Bała Ludwik
 8. Moskal Józef – starszy
 9. Drobot Franciszek
 10. Parys Stanisław
 11. Trojan Władysław

Zmarli Członkowie OSP Żyraków

 1. Szymaszek Piotr
 2. Kaczor Stanisław
 3. Szuba Józef
 4. Pasieka Władysław
 5. Ruda Piotr
 6. Wodzień Stanisław
 7. Mierzwa Józef
 8. Kalinowski Czesław
 9. Pasieka Jerzy
 10. Koziara Stanisław
 11. Węgrzyn Bronisław
 12. Lipa Franciszek
 13. Ciemiorek Jan
 14. Bała Roman
 15. Wójcik Władysław
 16. Dąbrowski Kazimierz
 17. Bieniasz Andrzej
 18. Wodzień Władysław
 19. Moskal Antoni
 20. Żurek Stanisław
 21. Lubera Edward
 22. Koziara Jan
Wdrożenie: A. Pryga